Monitored by BIDHYIP.COM
Monitored by BIDHYIP.COM
Monitored by BIDHYIP.COM
Bet5k
Win 200% + Jackpot $20,500
Bid your banner here

    articles

Investeringen in HYIP

 

 

De eerste belegging maken

 

Welnu, u heeft alle noodzakelijke onderzoeken verricht, het project voorlopig beoordeeld en bent bereid geldmiddelen te investeren. Maar voordat u uw spaargeld in de gekozen HYIP belegt, denkt u na of u werkelijk bereid bent uw kapitaal te riskeren? Zult u geen spijt hebben over de gemaakte keuze? Is het niet beter het beschikbare geld te besteden aan het aanschaffen van iets, dat in het dagelijkse leven nuttig kan zijn? Zoals we reeds meermalen hebben aangestipt, gaan alle lucratieve investeringsprogramma’s met een aanzienlijk risico gepaard, en zelfs nadat u een zeer uitgebreide analyse van het betreffende project heeft uitgevoerd, zijn er geen garanties dat het programma inderdaad betrouwbaar blijkt te zijn.


Onthoud de belangrijkste regel van het werk met HYIP’s: beleg nooit al uw geld in ййn project. Werk een beleggingsschema uit, waarin u tegelijk in een aantal betrouwbare lucratieve investeringsprogramma’s investeert. Zelf het meest serieuze project kan zijn activiteiten abrupt staken, wat valt er dan van verscheidene pyramide’s te zeggen. Zorg er altijd voor dat u over een troef in de mouw beschikt. Zelfs als een van de projecten zijn activiteiten staakt, zult u drie of vier andere programma’s overhouden, de opbrengsten waarvan u zullen helpen de verloren middelen te compenseren en zelfs winst te blijven maken.


Door gelijktijdig aan een aantal programma’s deel te nemen, stelt u zich feitelijk tegen failissement veilig. Het is uiterst moeilijk voor te stellen dat alle projecten, waarvan de analyse de ernst van de bedoelingen van de organisators heeft bevestigd, plotseling verdwijnen. Beleggend, hou er altijd rekening mee dat het programma in elkaar kan storten, investeer zo, dat u toch winst overhoudt, zelfs als het in elkaar stort. Doe uw best om het risico te minimiseren.


Bij de meest serieuze programma’s worden de dividenden dagelijks op uw account bij een virtueel betalingssysteem gestort. Bovendien maken betrouwbare projecten het in de regel mogelijk een automatische herinvestering uit te voeren, wat de grootte van uw winst aanzienlijk vermeerdert.


De berekening van de te verwachten opbrengsten is uiterst gemakkelijk. U heeft bijvoorbeeld een zeker bedrag in een investeringsproject voor de duur van 365 dagen onder 2% belegd. Dat houdt in dat u uw belegging over 55 dagen terugheeft, waarna u winst begint te maken. Zodoende zal uw opbrenst 720% bedragen na het verstreken van de afgesproken termijn. Als u het kapitaal in een aantal delen verdeelt en elk deel in een apart lucratief investeringsproject belegt, zult u toch nog winst overhouden, zelfs indien de helft van de programma’s hun activiteiten zal staken of vals blijken te zijn.


Onthoud: stel zich in alle gevallen veilig, zelfs als u voor 99% zeker bent van het project. Zelfs als u gouden bergen in het vooruitzicht worden gesteld. Zelfs als al uw vrienden en kennssen u aanbevelen zoveel mogelijk geld in het programma te beleggen. Verdeel desondanks uw kapitaal en investeer in verschillende projecten. Zelfs de meest eerlijke HYIP kan uit elkaar vallen, als die er niet in slaagt de vervalfase door te komen.


En nog een regel, waaraan elke beginnende investeerder zich absollut dient te houden: men mag nooit het geld riskeren, dat men bang is te verliezen.Download PDF
(Dutch)